Provoz restaurace Il Mercato ukončen

Milí hosté,

chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši přízeň a podporu. Rok 2016 je pro nás rokem velkých změn a od 4. 1. 2016 bude provoz restaurace Il Mercato ukončen a prostory restaurace budou pod novým jménem provozovány jiným majitelem.

Naše společnost v čele s Riccardem Lucquem, Ondřejem Rákosníkem a Martinem Němcem se rozhodla rozšiřovat své aktivity v hlavním městě a zaměřit se na úspěšný koncept Botteg (obchod a bistro v jednom).

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli přenechat provozování restaurace Il Mercato v Brně novému majiteli, který pochází a podniká v jihomoravské metropoli. Pevně věříme, že restaurace bude fungovat směrem k Vaší spokojenosti i do budoucna.

Martin Němec, jeden z majitelů Il Mercata, začal provozovat svou restauraci Retro Consistorium na ulici Mečová v Brně, kde se s ním můžete potkávat i v budoucnu.

Přejeme Vám hodně osobních i pracovních úspěchů v roce 2016.

Riccardo Lucque, Ondřej Rákosník, Martin Němec a tým restaurace Il Mercato

LaCollezione.cz

 

Restaurant Il Mercato closes

Dear guests,

We would like to wish you a Happy New Year and thank you for your support. For us, the year 2016 is a year of big changes. As of January, 4th 2016, our restaurant Il Mercato is closing and the restaurant facilities will be operated under a new name operated by another owner.

Our company, headed by Riccardo Lucque, Ondrej Rákosník and Martin Němec, decided to concentrate on its activities in the capital and focus on the successful concept of the La Bottega (shop and bistro in one).

For this reason, we’ve decided to leave Il Mercato in Brno to the new owner, who comes from a business in the South Moravian metropolis. We truly believe that this new restaurant will work hard to gain your satisfaction in the future.

Martin Nemec, one of the owners of Il Mercato, began operating Retro Consistorium on Mečová Street in Brno, where you can meet him in the future.

We wish you a lot of personal and professional success in 2016.

Riccardo Lucque, Ondřej Rákosník, Martin Němec and the Il Mercato team

LaCollezione.cz

Published by admin

15,310 thoughts on “Dear Guests